Formowanie stali na gorąco

Stal podgrzewamy w piecu do temperatury ponad 900°C. Gięcie realizujemy na prasie hydraulicznej o nacisku 100 ton. Matryce wykonujemy we własnym zakresie, co niewątpliwie skraca czas realizacji.